Tour Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm đường không

Khám phá những kỳ quan đặc sắc của xứ sở Trung Hoa nơi thành phố Nam Ninh xanh của non nước thanh bình, của thung lũng mây khổng lồ ở Trương Gia Giới, hay Phượng Hoàng là một trong những bảo tàng sống về văn hóa các dân tộc… Tour Nam Ninh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm